Inför säsongen 2020 har Arjeplogs strömmarnas Fiskevårdsområde infört följande ändringar. 

Fiskekort och priser:

    •  1 dygn      200kr
    •  3 dygn      300kr
    •  7 dygn      500kr
    •  Säsongskort 6/6 – 31/8    1250kr
    •  Årskort, dessa kan endast lösas av fast bosatta i Arjeplogs kommun. Årskortet kan du endast lösa hos GKs fiske.

Böter/Vite: Om du bryter mot våra fiskebestämmelser kan du bötfällas med 4000kr. Om du bryter mot lagar som t.ex. fiskar utan fiskekort beslagtas din utrustning samt polisanmälan sker.