Våra fiskekort säljs digitalt och ditt kvitto, det du får direkt efter köp, är ditt fiskekort. Det är du skyldig att ha med dig då du fiskar.
Då det handlar om en tjänst så gör vi normalt inga återköp. Kan du inte utnyttja ditt köpta fiskekort så kan du alltså inte
få några pengar tillbaka.

Det är också du som köpare och som sportfiskare som är skyldig att kontrollera giltighetstid och i och med köp så förutsätts att du tagit
del av och godkänt våra fiskeregler.