Fiskebestämmelser

Spöfiske
Strömmarna inklusive sjöar och sel : Beslut om datum för fiskepremiär i Arjeplogsströmmarna tas på årsstämman.

Naurasjöarna : Året runt

Pimpelfiske : Efter isläggning

Minimimått
Öring : 30 cm

Harr : 25 cm

Övriga bestämmelser
Fiske med mask och utter är förbjudet, dessutom är det inte tillåtet med kast eller släplina som har mer än tre krokar.

Fiske från dammar är inte heller tillåtet.
Postat 2014-03-25 06:30:07
SENASTE ARTIKLARNA