Om oss
Arjeplogsströmmarnas Fiskevårdsområdesförening omfattar både strömmande vatten och Naura-sjöarna.
Här finns många möjligheter till fina fiskeupplevelser i och intill Arjeplogs tätort och centrum.

Fiskerättsägare i föreningen är Arjeplogs kommun, Arjeplogs Församling, Arjeplogs Skogsallmänning och Svea Skog AB samt tre privatägda fastigheter.

I enlighet med stadgarna för Fiskevårdsområdesföreningen upplåts sportfiske i de vatten som tillhör föreningen.
På Naurasjöarna tillåts sportfiske året runt.
Datum för fiskepremiär i strömmarna fastställs varje år på föreningens årsmöte. Fiske i strömmarna tillåts från fiskepremiären till 31 augusti.

Postat 2014-03-25 06:28:27
SENASTE ARTIKLARNA